admin

• Cherry Magic! 30 ยังซิงกับเวทมนตร์ปิ๊งรัก เล่ม 9 เปิดให้พรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65

[Cherry Magic! 30 ยังซิงกับเวทมนตร์ปิ๊งรัก เล่ม 9 Limited Edition]

ประกอบด้วย :
1. หนังสือการ์ตูนเรื่อง Cherry Magic! เล่ม 9 พร้อมสายคาดละคร และกล่องบรรจุ
2. ที่คั่นหนังสือ “Ticket” 2 แบบ (7 x 14 ซ.ม.)
3. แผ่นรองแก้ว 4 แบบ (10 x 10 ซ.ม.)
4. การ์ตูนสี่ช่อง (ขนาด A5)
ขนาดของตัวเล่ม : ไซซ์บิ๊กบุ๊ค
ราคา : 290 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :
ร้าน animagshop กดสั่งซื้อ | shopee กดสั่งซื้อ

⚠️สินค้าชุดพิเศษมีจำนวนจำกัด

• • •

[Cherry Magic! 30 ยังซิงกับเวทมนตร์ปิ๊งรัก เล่ม 9 Regular Edition]

ประกอบด้วย :
1. หนังสือการ์ตูนเรื่อง Cherry Magic! 30 ยังซิงกับเวทมนตร์ปิ๊งรัก เล่ม 9
ขนาดของตัวเล่ม : ไซซ์บิ๊กบุ๊ค
ราคา : 170 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :
ร้าน animagshop กดสั่งซื้อ | shopee กดสั่งซื้อ

• • •

เปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามช่องทางต่อไปนี้

• ANIMAGSHOP.COM เว็บไซต์หลัก
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]
• ANIMAGSHOP โดย THAI BOOKFAIR
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]
• ANIMAGSHOP โดย SHOPEE
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]

.

❌❌ หมายเหตุ ❌❌

⚠️ลูกค้าที่สั่งจองและชำระค่าสินค้าผ่านทางร้านอนิแม็กชอป
ทางร้านจะเริ่มทยอยจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
⚠️หากสั่งซื้อสินค้าพร้อมส่งในออเดอร์เดียวกับสินค้าพรีออเดอร์
ทางร้านขออนุญาตจัดส่งสินค้าตามกำหนดการของรายการพรีออเดอร์นะคะ
⚠️ผู้ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ จะไม่สามารถเปลี่ยนมารับสินค้าที่หน้าบูธได้
⚠️สอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อออนไลน์และคิวการจัดส่งได้ที่ ANIMAG SHOP FANPAGE

• • •

• • •

• นัดบอดวันนี้ สาวๆ อยู่ไหนครับ เล่ม 2 Limited Edition เปิดให้พรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 นี้

[นัดบอดวันนี้ สาวๆ อยู่ไหนครับ เล่ม 2 Limited Edition]

ประกอบด้วย :
1. หนังสือการ์ตูนเรื่อง นัดบอดวันนี้ สาวๆ อยู่ไหนครับ เล่ม 2
2. โปสการ์ดพร้อมลายเซ็น อ.นานะ อาโอคาวะ (ขนาด 14.5 x 14.5 ซม)
3. โปสการ์ดคอมิค 2P (ขนาด 10 x 14.5 ซม)
ขนาดของตัวเล่ม : ไซซ์บิ๊กบุ๊ค
ราคา : 190 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :
ร้าน animagshop กดสั่งซื้อ | shopee กดสั่งซื้อ

⚠️สินค้าชุดพิเศษมีจำนวนจำกัด

• • •

[นัดบอดวันนี้ สาวๆ อยู่ไหนครับ เล่ม 2 Regular Edition]

ประกอบด้วย :
1. หนังสือการ์ตูนเรื่อง นัดบอดวันนี้ สาวๆ อยู่ไหนครับ เล่ม 2
ขนาดของตัวเล่ม : ไซซ์บิ๊กบุ๊ค
ราคา : 180 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :
ร้าน animagshop กดสั่งซื้อ | shopee กดสั่งซื้อ

• • •

เปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามช่องทางต่อไปนี้

• ANIMAGSHOP.COM เว็บไซต์หลัก
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]
• ANIMAGSHOP โดย THAI BOOKFAIR
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]
• ANIMAGSHOP โดย SHOPEE
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]

.

❌❌ หมายเหตุ ❌❌

⚠️ลูกค้าที่สั่งจองและชำระค่าสินค้าผ่านทางร้านอนิแม็กชอป
ทางร้านจะเริ่มทยอยจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
⚠️หากสั่งซื้อสินค้าพร้อมส่งในออเดอร์เดียวกับสินค้าพรีออเดอร์
ทางร้านขออนุญาตจัดส่งสินค้าตามกำหนดการของรายการพรีออเดอร์นะคะ
⚠️ผู้ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ จะไม่สามารถเปลี่ยนมารับสินค้าที่หน้าบูธได้
⚠️สอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อออนไลน์และคิวการจัดส่งได้ที่ ANIMAG SHOP FANPAGE

• • •

• • •

• กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 3 + 4 Limited Edition เปิดให้พรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 นี้

[กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 3 + 4 Limited Edition]

ประกอบด้วย :
1. หนังสือการ์ตูนเรื่อง กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 3
2. หนังสือการ์ตูนเรื่อง กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 4
3. โปสการ์ดพร้อมลายเซ็น อ.นานะ อาโอคาวะ (ขนาด 10 x 14.5 ซม)
4. การ์ดใส (ขนาด 6.3 x 8.9 ซม)
5. กล่องสำหรับบรรจุหนังสือการ์ตูน กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 1-4
6. สมุดโน้ตน้องไนน์ x น้องเท็น (ขนาดไซซ์บิ๊กบุ๊ค)
ขนาดของตัวเล่ม : ไซซ์บิ๊กบุ๊ค
ราคา : 390 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :
ร้าน animagshop กดสั่งซื้อ | shopee กดสั่งซื้อ

⚠️สินค้าชุดพิเศษมีจำนวนจำกัด

• • •

[กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 3 Regular Edition]

ประกอบด้วย :
1. หนังสือการ์ตูนเรื่อง กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 3
ขนาดของตัวเล่ม : ไซซ์บิ๊กบุ๊ค
ราคา : 180 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :
ร้าน animagshop กดสั่งซื้อ | shopee กดสั่งซื้อ

• • •

[กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 4 Regular Edition]

ประกอบด้วย :
1. หนังสือการ์ตูนเรื่อง กลุ้มใจนัก พี่ที่รักแต่งหญิง เล่ม 4
ขนาดของตัวเล่ม : ไซซ์บิ๊กบุ๊ค
ราคา : 180 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :
ร้าน animagshop กดสั่งซื้อ | shopee กดสั่งซื้อ

• • •

เปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามช่องทางต่อไปนี้

• ANIMAGSHOP.COM เว็บไซต์หลัก
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]
• ANIMAGSHOP โดย THAI BOOKFAIR
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]
• ANIMAGSHOP โดย SHOPEE
เปิดให้สั่งพรีออเดอร์ 30 ก.ย. 65 เป็นต้นไป [กดเพื่อเยี่ยมชมร้าน]

.

❌❌ หมายเหตุ ❌❌

⚠️ลูกค้าที่สั่งจองและชำระค่าสินค้าผ่านทางร้านอนิแม็กชอป
ทางร้านจะเริ่มทยอยจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
⚠️หากสั่งซื้อสินค้าพร้อมส่งในออเดอร์เดียวกับสินค้าพรีออเดอร์
ทางร้านขออนุญาตจัดส่งสินค้าตามกำหนดการของรายการพรีออเดอร์นะคะ
⚠️ผู้ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ จะไม่สามารถเปลี่ยนมารับสินค้าที่หน้าบูธได้
⚠️สอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อออนไลน์และคิวการจัดส่งได้ที่ ANIMAG SHOP FANPAGE

• • •

• • •

• ประกาศลิขสิทธิ์หนังสือใหม่ ๒๓ ก.ย. ๖๕

เพื่อความสะดวกในการติดตามข่าวสาร แจ้งกำหนดการและรายละเอียดของกิจกรรมไม่ให้พลาดข่าวสำคัญของ สนพ.อนิแม็ก เพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ตามช่องทางเหล่านี้
อนิแม็กออนไลน์แฟนเพจ Fanpage อย่างเป็นทางการของ สนพ. อนิแม็ก
อนิแม็กออนไลน์ทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ สนพ. อนิแม็ก
จีพลัสทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ Belove+, G-Plus
อนิแม็กชอปแฟนเพจ Fanpage อย่างเป็นทางการของอนิแม็กชอป
อนิแม็กออนไลน์ เว็บประกาศข่าวอย่างเป็นทางการ สนพ. อนิแม็ก

.

สนพ. อนิแม็กขอประกาศให้ทราบว่า
ขณะนี้ทาง ANIMAG BOOK (อนิแม็ก บุ๊คส์), ANIMAG COMICS (อนิแม็ก คอมมิคส์) สำนักพิมพ์ในเครือ A Book by AG Group Co., Ltd. ได้รับอนุญาตจากทาง SB Creative, OVERLAP, Inc. และ SQUARE ENIX (ประเทศญี่ปุ่น) ให้ทำการแปล, จัดพิมพ์และจำหน่ายผลงานดังต่อไปนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
หากพบว่าผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

.

Goblin Slayer: Brand New Day (หนังสือการ์ตูน)
 ゴブリンスレイヤー:ブランニュー・デイ
(ก็อบลินสเลเยอร์! แบรนด์ นิว เดย์)

เรื่อง คุโมะ คากิว
ภาพ มาซาฮิโระ อิเคโนะ
ออกแบบตัวละคร โนโบรุ คันนะทสึกิ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย SB Creative, SQUARE ENIX

✅ หนังสือการ์ตูน (มังงะ)
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG COMICS

• • •

ก็อบลินสเลเยอร์ คือชายหนุ่มผู้สังหารแต่ก็อบลินในเมืองชายแดน
ระหว่างที่เขาอยู่ที่นี่ นักรบหน้าใหม่กับนักบุญฝึกหัด
ก็มาขอคำแนะนำจากเขาแม้จะยังเกรงกลัว
แถมสาวเสิร์ฟเผ่ามนุษย์สัตว์ยังมารบเร้าให้เขากินอาหารในร้านเหล้าอีก
นอกจากนี้ก็ยังมีรังก็อบลินที่รอให้ชายหนุ่มไปจัดการ…

นี่คือเรื่องราวการผจญภัยและการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของเขา
กับผู้คนที่อยู่รอบตัวก็อบลินสเลเยอร์―!!
เล่มนี้ก็มีเรื่องสั้นที่เขียนโดย อ.คากิว คุโมะ ผู้เขียนนิยายรวมอยู่ด้วยนะ!!

• • •

ป๊ะป๋านักผจญภัยแรงค์ S จะเสร็จพวกลูกสาวหรือเปล่านะ
Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファザコンでした
(MY S-RANKED ADVENTURER DAUGHTERS HAVE BEEN A DEEP FATHER COMPLEX)

เรื่อง อคาเมทสึ โทโมะบาชิ
ภาพ ทสึบาเมะ โนโซมิ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย OVERLAP Inc.

✅ ฉบับนิยาย
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG BOOKS
✅
 มี E-Book ภาษาไทย

• • •

ไคเซอร์ เด็กหนุ่มนักผจญภัยแรงค์ A เคยถูกตั้งความหวังไว้สูง
ทว่า เขากลับเลิกเป็นนักผจญภัยเพื่อมาเลี้ยงดูลูกสาวสามคนซึ่งเก็บมาเพราะเหตุบางอย่าง แล้วย้ายไปใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ ที่ชนบท
เมื่อวันเวลาผ่านไป ลูกสาวทั้งสาม…เอลซ่า แอนนา และเมริล ก็ออกเดินทางเข้าสู่เมืองหลวง พวกเธอเติบใหญ่จนถูกเรียกขานว่า ปรมาจารย์ดาบ” “กิลด์มาสเตอร์” และ นักปราชญ์”
สาวๆ เชื้อเชิญไคเซอร์มาที่เมืองหลวงเพื่อจะได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
เป็นการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนในอดีต—ตอนแรกเขาก็คิดอย่างนั้น
ทว่า เหล่าลูกสาวที่รักพ่อจนเกินเยียวยานั้นเปิดเกมรุกสุดๆ!
ทั้งบุกเข้าห้องอาบน้ำ ทั้งปรุงยาเสน่ห์ รุกเข้าหาสารพัดแบบไม่มีพักเลยสักนิด!?

เรื่องราวแฟนตาซีพ่อลูกสุดแกร่ง
ซึ่งมีตัวเอกเป็นลูกสาวสุดน่ารักผู้คลั่งรักคุณพ่อเปิดม่านแล้ว
!

• • •

 ไอดอลสาวสุดปังกับผมแต่งงานกันในเกมออนไลน์
~(แต่) แฟนสาวสุดคูลอยากเป็นเจ้าสาวในโลกจริงด้วย~
ネトゲの嫁が人気アイドルだった
~クール系の彼女は現実でも嫁のつもりでいる~
(MY WIFE IN THE WEB GAME IS A POPULAR IDOL)

เรื่อง อาโบน
ภาพ ดัน คันดะ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย OVERLAP Inc.

✅ ฉบับนิยาย
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG BOOKS
✅
 มี E-Book ภาษาไทย

• • •

อายาโนะโคจิ คาซึโตะ หนุ่มนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ มีภรรยาแล้ว
แต่เธอก็เป็นแค่ภรรยาในเกมออนไลน์เท่านั้น
และในวันนี้ พอได้เล่นเกมกับภรรยาในเกมออนไลน์คนนั้น…
ก็พิสูจน์ได้ว่าเธอคือไอดอลชื่อดังผู้เป็นที่ใฝ่ฝัน “มิซึกิ รินกะ”!
แถมคาซึโตะกับรินกะยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันอีกด้วย
ว่ากันว่า ไอดอลสาวควบตำแหน่งภรรยาในเกมออนไลน์
ซึ่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันคนนี้ “เกลียดผู้ชาย”
แต่เธอกลับพูดว่า “…หลังจากนี้ แม้แต่ในชีวิตจริงก็อยู่ด้วยกันได้แล้วนะ”
และเริ่มทำตัวเป็นภรรยาของคาซึโตะกระทั่งในโลกความเป็นจริงด้วย!?
ทั้งทำข้าวกล่องให้ และบางครั้งก็ยังหึงเพื่อน (หนุ่ม) ในเกมออนไลน์อีก…

เลิฟคอเมดี้วัยรุ่นชวนหน้ามืดตามัว
ที่ตีแผ่การใช้เวลากับ “ภรรยา” สุดคูลแต่คลั่งรัก!

• • •

[AG COMICS] Goblin Slayer: Brand New Day เล่ม 1,
[AG BOOK] ป๊ะป๋านักผจญภัยแรงค์ S จะเสร็จพวกลูกสาวหรือเปล่านะ เล่ม 1
และ [AG BOOK] ไอดอลสาวสุดปังกับผมแต่งงานกันในเกมออนไลน์ เล่ม 1
มีกำหนดวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ ผ่านทาง ร้านอนิแม็กชอป (Animag Shop)
สำหรับวันวางจำหน่ายโดยละเอียด และกำหนดการวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วประเทศ ทาง สนพ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

• •

• ประกาศลิขสิทธิ์หนังสือใหม่ ๒๒ ก.ย. ๖๕

เพื่อความสะดวกในการติดตามข่าวสาร แจ้งกำหนดการและรายละเอียดของกิจกรรมไม่ให้พลาดข่าวสำคัญของ สนพ.อนิแม็ก เพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ตามช่องทางเหล่านี้
อนิแม็กออนไลน์แฟนเพจ Fanpage อย่างเป็นทางการของ สนพ. อนิแม็ก
อนิแม็กออนไลน์ทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ สนพ. อนิแม็ก
จีพลัสทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ Belove+, G-Plus
อนิแม็กชอปแฟนเพจ Fanpage อย่างเป็นทางการของอนิแม็กชอป
อนิแม็กออนไลน์ เว็บประกาศข่าวอย่างเป็นทางการ สนพ. อนิแม็ก

.

สนพ. อนิแม็กขอประกาศให้ทราบว่า
ขณะนี้ทาง ANIMAG BOOK (อนิแม็ก บุ๊คส์) สำนักพิมพ์ในเครือ A Book by AG Group Co., Ltd. ได้รับอนุญาตจากทาง OVERLAP, Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) ให้ทำการแปล, จัดพิมพ์และจำหน่ายผลงานดังต่อไปนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
หากพบว่าผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

.

ข้าคือขุนนางชั่วแห่งอาณาจักรดวงดาว
 俺は星間国家の悪徳領主
(I AM THE VILLAINOUS LORD OF THE INTERSTELLAR NATION)

เรื่อง โยมุ มิชิมะ
ภาพ นาดาเระ ทาคามิเนะ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย OVERLAP, Inc.

✅ ฉบับนิยาย
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG BOOKS
✅
 มี E-Book ภาษาไทย

• • •

เลียม กลับมาเกิดใหม่ในตระกูลเคานท์ซึ่งปกครองดาวเคราะห์ชายแดนจักรวรรดิอัลแกรนด์…อาณาจักรระหว่างดวงดาว
และกลายเป็นเจ้าตระกูลตอนอายุยังน้อย
เขารู้สึกว่าทำพลาดที่ในชาติก่อนตัวเองเป็นคนดีมีน้ำใจ
จนถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด
หนนี้ชายหนุ่มจึงหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นฝ่ายเอาเปรียบบ้าง
โดยการขูดรีดประชาชนและกลายเป็น “จ้าวแคว้นจอมโฉด” แต่ว่า―

“ไอ้ที่แบบนี้น่ะ พยายามรีดแค่ไหน มันก็ไม่มีให้รีดหรอกเฟ้ย!!”

แคว้นที่เลียมได้รับสืบทอดกลับเป็นดินแดนแร้นแค้นจนไม่มีอะไรให้ขูดรีดซะงั้น!
ดังนั้น เพื่อให้รีดไถได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เลียมจึงต้องทำให้แคว้นเจริญรุ่งเรืองเสียก่อน
และแม้จะพยายามวางมาดเป็นจ้าวแคว้นจอมโฉดเท่าที่จะทำได้แล้ว
แต่ไม่รู้ทำไมความนิยมจากประชาชนถึงพุ่งทยานสูงขึ้นเรื่อยๆ…!?

นี่คือเรื่องราวการบริหารแคว้นของชายที่มุ่งมั่นจะเป็นจ้าวแคว้นจอมโฉด
แต่กลับถูกเข้าใจผิดจนได้รับการเชิดชูเป็นผู้ครองแคว้นชื่อเสียงดีงาม!!

• • •

 ผู้พิชิตพลิกวิกฤติดินแดนล่มสลาย ~จอมมารจะครองโลกแล้วละครับ~
亡びの国の征服者 ~魔王は世界を征服するようです~
(CONQUEROR OF THE DYING KINGDOM)

เรื่อง ฟุเดะออร์กา
ภาพ toi8
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย OVERLAP, Inc.

✅ ฉบับนิยาย
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG BOOKS
✅
 มี E-Book ภาษาไทย

• • •

ชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่เคยรู้จักความรักจากครอบครัว
เขาได้ไปเกิดใหม่ ณ ต่างโลกและมีชื่อใหม่ว่า ยูริ
ที่โลกนี้ชายหนุ่มได้รับความรักจากพ่อแม่และใช้ชีวิตใหม่อย่างสงบสุข
―มันน่าจะเป็นอย่างนั้น
ทว่า “มนุษยชาติอีกกลุ่มหนึ่ง” ซึ่งครอบครองอาณาเขตส่วนใหญ่ของทวีป
กลับมาข่มขู่อาณาจักรที่พวกยูริอาศัยอยู่จนตกอยู่ในวิกฤตถึงขั้นล่มสลาย
ยูริและครอบครัวของเขาเองก็ติดร่างแหไปกับสงครามอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง…
คมดาบของอาณาจักรที่ควบขี่นกกวัดแกว่งหอกคือ―เหล่าอัศวิน
การตายในสนามรบของลุงผู้เป็นหัวหน้าตระกูลโฮซึ่งมีชื่อเสียงในหมู่อัศวินนั้น
ทำให้พ่อของยูริซึ่งออกจากตระกูลเพราะเกลียดชังการเข่นฆ่า
ต้องหวนกลับสู่โลกของอัศวินอีกครั้ง
ส่วนยูริเองก็จำต้องเข้าเรียนในสถาบันอบรมอัศวินด้วย
และการพบพาน ณ ที่แห่งนั้นทำให้ทั้งโชคชะตาของยูริ
และโชคชะตาของอาณาจักรเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่―

บันทึกเส้นทางการขึ้นสู่อำนาจของชายที่ต่อสู้เพื่อเหล่าผู้คนอันเป็นที่รัก
ก่อนจะถูกเรียกขานในฐานะของ “จอมมาร”

ลำนำบันทึกสงครามเหนือจริง
สุดฮิตในโลกโซเชียลเปิดฉากแล้ว!

• • •

นักเจรจาสุดโฉดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่ง
最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える
(THE MOST NOTORIOUS “TALKER” RUN THE WORLD’S GREATEST CLAN)

เรื่อง จาคิ
ภาพ fame
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย OVERLAP, Inc.

✅ ฉบับนิยาย
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG BOOKS
✅
 มี E-Book ภาษาไทย

• • •

โนเอล นับถือคุณตาผู้ล่วงลับซึ่งเป็นวีรบุรุษ
และตั้งเป้าจะเป็นซีคเกอร์ที่แข็งแกร่ง
แต่เขากลับมีอาชีพเป็น “นักเจรจา” งานสายสนับสนุนที่ไม่เหมาะกับการสู้รบที่สุดในหมู่ซีคเกอร์ผู้เลี้ยงชีพด้วยการขับไล่บีสท์ (ปีศาจร้าย)
ทว่าโนเอลก็ยังสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เป็นตา
ด้วยการแสดงพรสวรรค์หายากจนพบเส้นทางสู่ความแข็งแกร่ง
นั่นคือการสร้างแคลน (องค์กร) ไร้พ่าย และกลายเป็นมาสเตอร์นั่นเอง―
โนเอลชักชวนเหล่าวีรบุรุษอย่างนักดาบพเนจร
และทายาทของนักลอบสังหารในตำนาน
มาเข้ากลุ่มด้วยแผนการอันแยบยล และก่อตั้งแคลนสุดแกร่งได้สำเร็จ!
แถมยังปั่นหัวศัตรูที่แยกเขี้ยวใส่ด้วยวาทศิลป์อันพิลึกพิลั่น
และนำพาแคลนไปสู่ระดับสูงลิบลิ่ว
―แล้วเขาก็จะครอบครองตำแหน่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด!

แคลน (องค์กร) แสนสมบูรณ์แบบของนักเจรจาสุดโฉดเปิดทำการแล้ว!!

• • •

[AG BOOK] ข้าคือขุนนางชั่วแห่งอาณาจักรดวงดาว เล่ม 1,
[AG BOOK] ผู้พิชิตพลิกวิกฤติดินแดนล่มสลาย เล่ม 1,
และ [AG BOOK] นักเจรจาสุดโฉดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่ง เล่ม 1
มีกำหนดวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ ผ่านทาง ร้านอนิแม็กชอป (Animag Shop)
สำหรับวันวางจำหน่ายโดยละเอียด และกำหนดการวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วประเทศ ทาง สนพ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

• •

• ประกาศลิขสิทธิ์หนังสือใหม่ ๒๑ ก.ย. ๖๕

เพื่อความสะดวกในการติดตามข่าวสาร แจ้งกำหนดการและรายละเอียดของกิจกรรมไม่ให้พลาดข่าวสำคัญของ สนพ.อนิแม็ก เพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ตามช่องทางเหล่านี้
อนิแม็กออนไลน์แฟนเพจ Fanpage อย่างเป็นทางการของ สนพ. อนิแม็ก
อนิแม็กออนไลน์ทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ สนพ. อนิแม็ก
จีพลัสทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ Belove+, G-Plus
อนิแม็กชอปแฟนเพจ Fanpage อย่างเป็นทางการของอนิแม็กชอป
อนิแม็กออนไลน์ เว็บประกาศข่าวอย่างเป็นทางการ สนพ. อนิแม็ก

.

สนพ. อนิแม็กขอประกาศให้ทราบว่า
ขณะนี้ทาง ANIMAG BOOK (อนิแม็ก บุ๊คส์), ANIMAG COMICS (อนิแม็ก คอมมิคส์) สำนักพิมพ์ในเครือ A Book by AG Group Co., Ltd. ได้รับอนุญาตจากทาง SHUEISHA Inc, Shufunotomo Infos และ SQUARE ENIX (ประเทศญี่ปุ่น) ให้ทำการแปล, จัดพิมพ์และจำหน่ายผลงานดังต่อไปนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
หากพบว่าผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

.

คาร์นเวนันกับราชันศรมนตรา
 魔弾の王と聖泉のと双紋剣
(MADAN NO OU TO SEISEN NO CARNWENHAN)

เรื่อง สึคาสะ เซโอะ
ภาพ มินาโตะ ยาซากะ
ต้นฉบับโดย สึคาสะ คาวากุจิ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย SHUEISHA Inc.

✅
 ฉบับนิยาย
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG BOOKS
❎ ไม่มี E-Book ภาษาไทย

• • •

ลิม คืออัศวินผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่ง วานาดีส (เจ้าหญิงนักรบ) ในอนาคต
เธอทำงานอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ เอเลน นายหญิงแห่งราชรัฐไลท์เมริทซ์
ลิมร่วมมือกับ ทิเกอร์ แม่ทัพอาคันตุกะ ใช้กำลังทั้งหมดที่มีสกัดการบุก
และตั้งรับการโจมตีจากทัพใหญ่ของราชอาณาจักรอัซวาร์
ซึ่งกำลังปั่นป่วนจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันลึกลับ

ท่ามกลางสมรภูมิอันดุเดือด
ทั้งสองต้องต่อสู่กับมังกรบินซึ่งจู่ๆ ก็ปรากฏตัวและถูกจับตัวไปยังแผ่นดินอัซวาร์
ณ ที่แห่งนั้น เจ้าหญิงกิเนเวียได้เล่าเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อให้ทิเกอร์กับลิมฟังว่า อาร์ทอริอุส กษัตริย์ผู้ก่อตั้งอัซวาร์ที่น่าจะเป็นมนุษย์ในอดีตเมื่อสามร้อยปีก่อน ฟื้นคืนชีพและเข้ามากุมอำนาจของอาณาจักรได้ในชั่วพริบตา
ทิเกอร์กับลิมจึงตัดสินใจว่าจะให้ความร่วมมือกับกิเนเวีย
ทว่า ชายปริศนาซึ่งมีความสามารถทางธนูเหนือกว่าทิเกอร์ก็ปรากฎตัวขึ้น
เขาคนนั้นเรียกทิเกอร์ว่า “ธนูแห่งยุคปัจจุบัน”
และขัดขวางทั้งสองเอาไว้เสียก่อน

[ราชันศรมนตรา VS ราชันศรมนตรา]
การต่อสู้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรุกเข้าใกล้ทิเกอร์

• • •

 อาโนะฮานะ ดอกไม้ ความทรงจำ และมิตรภาพ
“COMIC COMPLETE SET”
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
(ANO HI MITA HANA NO NAMAE WO BOKUTACHI WA MADA SHIRANAI)

เรื่อง ซุปเปอร์บัสเตอร์สันติสุข
ภาพ อิซึมิ มิทสึ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย SHUEISHA Inc.

✅ หนังสือการ์ตูน (มังงะ)
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG COMICS
❎ ไม่มี E-Book ภาษาไทย

• • •

ยาโดมิ จินตะ หรือ “จินตัน” และผองเพื่อนสมัยประถม
ตั้งกลุ่ม “ซุปเปอร์บัสเตอร์สันติสุข” ขึ้นมา
แต่หลังจากที่ “เม็มมะ” ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
สมาชิกในกลุ่มก็กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง
วันเวลาผ่านไปสิบปี จู่ๆ วิญญาณเม็มมะก็มาปรากฏกายเบื้องหน้าจินตะ
และขอให้เขากับเพื่อนๆ ช่วยทำความปรารถนาของเธอให้เป็นจริง

เหล่าเพื่อนสมัยเด็กที่ต่างเติบโตและมีเส้นทางแตกต่างกัน
จึงต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในหน้าร้อนนี้…
พวกเขาจะสามารถทำให้คำอธิษฐานของเม็มมะเป็นจริงได้หรือไม่!?

นี่คือเรื่องราวแห่งความทรงจำและมิตรภาพ
ในเวอร์ชั่นหนังสือการ์ตูนอันน่าประทับใจ!!

• • •

ยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารลับต่างโลก
異世界食堂 (ISEKAI SHOKUDO)

เรื่อง จุนเปย์ อินุสึกะ
ภาพ คัทสึมิ เอนามิ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย Shufunotomo Infos.

✅ ฉบับนิยาย
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG BOOKS
✅
 มี E-Book ภาษาไทย

• • •

ณ มุมหนึ่งของย่านการค้าใกล้แหล่งออฟฟิศ
ร้านนั้นอยู่ชั้นใต้ดินของตึกสำนักงานซึ่งมีป้ายรูปสุนัขเป็นจุดสังเกต
“ร้านอาหารตะวันตก เนโกะยะ” ร้านอาหารที่มีภาพวาดรูปแมวบนประตู

ที่นี่เปิดกิจการมาแล้วห้าสิบปี
คอยช่วยให้เหล่าพนักงานกินเงินเดือนในย่านนี้อิ่มท้องมาโดยตลอด
แม้จะบอกว่าเป็นร้านอาหารตะวันตก
แต่ร้านนี้มีความพิเศษตรงเมนูอันหลากหลายนอกเหนือจากอาหารตะวันตก
เป็นความพิเศษสุดแสนธรรมดาของร้านอาหารนั่นเอง
ทว่า สำหรับคนของ “อีกโลกหนึ่ง” แล้ว
ที่นี่จะกลายเป็นร้านพิเศษที่มีเพียงแห่งเดียว

“เนโกะยะ” ซุกซ่อนความลับไว้อย่างหนึ่ง
ในวันหยุดของร้านทุกวันเสาร์ “เนโกะยะ” จะเนืองแน่นไปด้วย “ลูกค้าพิเศษ”
เสียงกระดิ่งประตูดังกรุ๊งกริ๊ง
สิ่งที่บรรดาลูกค้าผู้มีถิ่นกำเนิด การเลี้ยงดู และเผ่าพันธุ์แตกต่างกันต้องการ
ก็คืออาหารแสนอร่อยสุดมหัศจรรย์อันหายากบนโลกนี้
ไม่สิ ถ้าเป็นมนุษย์ในย่านสำนักงานก็คงได้กินและเห็นจนชินแล้ว
ทว่า สำหรับ “เหล่าลูกค้าวันเสาร์” = “เหล่าผู้คนจากอีกโลกหนึ่ง”
อาหารเหล่านี้ล้วนเป็นเมนูที่ไม่เคยพบและไม่เคยได้ยินมาก่อน

ร้าน “เนโกะยะ” แห่งนี้เสิร์ฟอาหารชั้นเลิศสุดพิเศษ
และถูกเรียกขานจากบรรดาผู้คนของ “อีกโลกหนึ่ง” ว่า―
“ร้านอาหารลับต่างโลก”
และในสัปดาห์นี้ เสียงกระดิ่งก็ดังกรุ๊งกริ๊งอีกเช่นเคย

• • •

ยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารลับต่างโลก
異世界食堂 (ISEKAI SHOKUDO)

เรื่อง จุนเปย์ อินุสึกะ
ภาพ ทาคาอากิ คุกัตซึ
ออกแบบตัวละคร คัทสึมิ เอนามิ
เจ้าของลิขสิทธิ์โดย Shufunotomo Infos, SQUARE ENIX

✅ หนังสือการ์ตูน (มังงะ)
✅ หมวดหนังสือ: ANIMAG COMICS
❎ ไม่มี E-Book ภาษาไทย

• • •

หากไม่นับจุดสังเกตอย่างภาพวาดรูปแมวบนประตู
และเมนูอันหลากหลายนอกเหนือจากอาหารสไตล์ตะวันตกแล้ว
“ร้านอาหารตะวันตก เนโกะยะ” ก็เป็นแค่ร้านอาหารธรรมดาๆ
…ทว่า ซุกซ่อนความลับไว้อย่างหนึ่ง

ในวันหยุดของร้านทุกวันเสาร์
ร้าน “เนโกะยะ” จะเนืองแน่นไปด้วย “ลูกค้าพิเศษ”
ถึงแม้จะเป็นอาหารที่มนุษย์ใน “โลกฝั่งนี้” กินจนเคยชิน
แต่สำหรับพวกเขากลับเป็นอาหารเลิศรสซึ่งไม่เคยพบเจอมาก่อน
ดังนั้น บรรดา “ลูกค้าพิเศษ” เหล่านั้นจึงเรียกร้าน “เนโกะยะ” ว่า—
“ร้านอาหารลับต่างโลก”

หากได้อ่าน จะต้องรู้สึกหิวอย่างแน่นอน
ร้านอร่อยต่างโลกสุดแฟนตาซีถึงเวลาเปิดทำการแล้ว!

• • •

[AG BOOK] คาร์นเวนันกับราชันศรมนตรา เล่ม 1,
[AG COMICS] อาโนะฮานะฯ “COMIC COMPLETE SET” (มังงะ),
[AG BOOK] ยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารลับต่างโลก เล่ม 1
และ [AG COMICS] ยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารลับต่างโลก (มังงะ) เล่ม 1
มีกำหนดวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ ผ่านทาง ร้านอนิแม็กชอป (Animag Shop)
สำหรับวันวางจำหน่ายโดยละเอียด และกำหนดการวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วประเทศ ทาง สนพ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ

• •